Thành công xuất hiện trong nhiều kiến trúc hạng sang: biệt thự lâu đài, khách sạn 5 sao, văn phòng chính phủ… Tôn Quý đang dần trở thành thương hiệu biểu tượng và niềm tự hào của tầng lớp tinh hoa Việt Nam
Discuss   Bury

Comments Who Voted Related Links